สพป.สฎ.3. อำเภอ เวียงสระ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
840300846404471084640447 บ้านเขานิพันธ์1เขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ ---1717281711119110141496------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300856404481084640448 บ้านเขาปูน5เขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ --------1811411812213112011236331291261883----------------211923-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300876404501084640450 บ้านควนกลาง7เขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ --------131616191131101576------------------------57610-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300896404661084640466 บ้านกลาง6เขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ --------214181413141256------------------------2564-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300906404541084640454 บ้านคลองกา4คลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 41213193415171312131246------------------------3394-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300916404551084640455 บ้านควนสูง3คลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 121511112834123613814024822812319------------------------2591222-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840300926404561084640456 บ้านควนปราง7คลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 51101111263191171111161101101836------------------------109912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300946404581084640458 บ้านปากหาน6คลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ --5131826141314111131316------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300956404591084640459 บ้านห้วยทรายทอง3คลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 1011811714532012212212411511111146------------------------159918-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300966404601084640460 วัดคลองฉนวน2คลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 151101121373121161181141181201986------------------------135915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300976404521084640452 บ้านยูงงาม
#เรียนรวมทุกชั้น วัดคลองฉนวน
1คลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 1141101153615111711131236------------------------3894-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301016404821084640482 บ้านปากสาย4ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง --3171102618161121131111566------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301026404831084640483 บ้านลานเข้3ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง --1131421016161513141346------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301036404841084640484 บ้านวังใหญ่5ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 101816124316161714181614761519171313----------------102129-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301046404851084640485 บ้านหานเพชร6ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 5141201293121101121271171191976------------------------126914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301056404861084640486 วัดโสภณประชาราม8ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง --613192215171811151286------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301076404641084640464 วัดทุ่งหลวง2ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 14118120152324122120128138137116966628838732418----------------4621727-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301086404791084640479 มหาราช ๒6บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --114152111211111121151101806161231151543----------------1391113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840301096404761084640476 บ้านนาชุมเห็ด
#เรียนรวมทุกชั้น วัดบ้านส้อง
9บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง ------------1111211154------------------------541-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301106404781084640478 บ้านห้วยมะนาว5บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --3141722012212813112912711576------------------------164821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301116404671084640467 บ้านในไร่12บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 212111539112161615171456------------------------5096-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301126404681084640468 บ้านพรุแชง1บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 811011413231711211712011912011056151371271793----------------2161218-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840301136404691084640469 บ้านส้องเหนือ2บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --4141821216116151101161656------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301146404701084640470 วัดบ้านส้อง13บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --------1685216621561976198520351,19733------------------------1,1973336-ปกติประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
840301156404711084640471 สามัคคีอนุสรณ์7บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 2811912417133612812514112912811876281261411953----------------3531229-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301166404721084640472 บ้านส้อง10บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --------20114122123118116111368428127722426----------------3551230-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301186404771084640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 2171เวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 31152278316161846167519562327215619951,19235------------------------1,3534133-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
840301196404621084640462 บ้านหนองโสน9เวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 171914130312126113112191241966301211221733----------------1991217-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840301206404631084640463 วัดคลองตาล8เวียงสระเวียงสระเวียงหลวง --7161132316112141131101486------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301216404651084640465 วัดเวียงสระ7เวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 131101161393171111151141151101826------------------------121913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301236404751084640475 บ้านไทรห้อง2เวียงสระเวียงสระเวียงหลวง --21113210111112110112151606------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.