สพป.สฎ.3. อำเภอ เวียงสระ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นรวมทั้งสิ้นจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
840300846404471084640447 บ้านเขานิพันธ์เขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ ---1717281711119110141496--------5687ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300856404481084640448 บ้านเขาปูนเขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ --------1811411812213112011236331291261883211923ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300876404501084640450 บ้านควนกลางเขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ --------131616191131101576--------57610ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300896404661084640466 บ้านกลางเขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ --------214181413141256--------2564ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300906404541084640454 บ้านคลองกาคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 41213193415171312131246--------3394ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300916404551084640455 บ้านควนสูงคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 121511112834123613814024822812319--------2591222ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840300926404561084640456 บ้านควนปรางคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 51101111263191171111161101101836--------109912ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300946404581084640458 บ้านปากหานคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ --5131826141314111131316--------3985ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300956404591084640459 บ้านห้วยทรายทองคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 1011811714532012212212411511111146--------159918ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300966404601084640460 วัดคลองฉนวนคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 151101121373121161181141181201986--------135915ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300976404521084640452 บ้านยูงงามคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 1141101153615111711131236--------3894ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301016404821084640482 บ้านปากสายทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง --3171102618161121131111566--------6688ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301026404831084640483 บ้านลานเข้ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง --1131421016161513141346--------3885ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301036404841084640484 บ้านวังใหญ่ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 101816124316161714181614761519171313102129ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301046404851084640485 บ้านหานเพชรทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 5141201293121101121271171191976--------126914ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301056404861084640486 วัดโสภณประชารามทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง --613192215171811151286--------3785ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301076404641084640464 วัดทุ่งหลวงทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 141181201523241221201281381371169666288387324184621727ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301086404791084640479 มหาราช ๒บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --1141521112111111211511018061612311515431391113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840301096404761084640476 บ้านนาชุมเห็ด
#เรียนรวมทุกชั้น วัดบ้านส้อง
บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง ------------1111211154--------541เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301106404781084640478 บ้านห้วยมะนาวบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --3141722012212813112912711576--------164821ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301116404671084640467 บ้านในไร่บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 212111539112161615171456--------5096ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301126404681084640468 บ้านพรุแชงบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 8110114132317112117120119120110561513712717932161218ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840301136404691084640469 บ้านส้องเหนือบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --4141821216116151101161656--------7389ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301146404701084640470 วัดบ้านส้องบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --------1685216621561976198520351,19733--------1,1973336ปกติประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
840301156404711084640471 สามัคคีอนุสรณ์บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 28119124171336128125141129128118762812614119533531229ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301166404721084640472 บ้านส้องบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --------201141221231181161113684281277224263551230ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301186404771084640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217เวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 31152278316161846167519562327215619951,19235--------1,3534133ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
840301196404621084640462 บ้านหนองโสนเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 1719141303121261131121912419663012112217331991217ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840301206404631084640463 วัดคลองตาลเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง --7161132316112141131101486--------6188ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301216404651084640465 วัดเวียงสระเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 131101161393171111151141151101826--------121913ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301236404751084640475 บ้านไทรห้องเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง --21113210111112110112151606--------6388ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.