สพป.สฎ.3. อำเภอ บ้านนาเดิม


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นรวมทั้งสิ้นจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
840300406405141084640514 ทรัพย์ทวีทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี --1218120214115110110114115178691811313031281112ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840300416405151084640515 วัดควนท่าแร่ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี --10111121211117110181131251846--------105813ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300436405171084640517 วัดอินทการามท่าเรือบ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ --2512114622112312112511712211296--------175822ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300446405121084640512 บ้านปากด่านท่าเรือบ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ ---------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300456405111084640511 บ้านคลองยานาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ --171812521011011117112171576--------82810ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300466405071084640507 บ้านหนองหญ้าปล้องนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 7114114135317117118120118122111262211811915932061217ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300476405081084640508 บ้านหนองเรียนนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ --611812422012112411611711511136--------137817ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300486405031084640503 บ้านดอนงามนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 12161712531311419116111181716--------96911ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300496405041084640504 บ้านทรายทองนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 8181712331611111411119131646--------87910ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300506405051084640505 บ้านธารอารีบ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 61915120312113171719181566--------7698ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300526405091084640509 บ้านห้วยห้างบ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี --15120135291121111241131121816--------116815ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300536405101084640510 บ้านห้วยใหญ่บ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี --3181112613171416141306--------4185ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300546405131084640513 บ้านสวยศรีบ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 111815124316115115113161101756--------99911ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.