สพป.สฎ.3. อำเภอ บ้านนาสาร


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
840300016403101084640310 บ้านคลองปราบ2คลองปราบบ้านนาสารนาสาร --1411012421116171815191466------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300046402911084640291 บ้านควนพรุพี7ควนศรีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 1216161243161141101221121201946------------------------118913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300056402921084640292 บ้านควนมหาชัย1ควนศรีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 2171711631118171913171456------------------------6197-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300066402931084640293 บ้านควนเนียง3พรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 19161121373211121131211181101956------------------------132915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300086402981084640298 วัดควนศรี8ควนศรีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 217110119381511517171101526------------------------7198-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300096403151084640315 ควนสุบรรณ2ควนสุบรรณบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 712413216333012511811812311911336------------------------196922-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300126403211084640321 วัดไทรโพธิ์งาม4ควนสุบรรณบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 12141712331415113110161121606------------------------8399-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300136403011084640301 บ้านทุ่งตำเสา6ท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 811111012931111211415110181606------------------------89910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300146403021084640302 บ้านนาควน1ท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 1511212014732211711311911912011106------------------------157917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300156403051084640305 บ้านยูงงาม5ท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี ----3131615181817151396------------------------4276-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300166403061084640306 วัดท่าเจริญ2ท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี --91711629113116116121171826------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300176403241084640324 บ้านทุ่งในไร่4ทุ่งเตาบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ --1118119211171914110151466------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300186403251084640325 บ้านไร่เหนือ3ทุ่งเตาบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 5113110128391121101161111161746------------------------102911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300196403291084640329 วัดวิเวการาม1ทุ่งเตาบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 6191141293191201141131121121906191241231663----------------1851215-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840300206403281084640328 บ้านห้วยตอ2ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 101101912938191718161151536------------------------8299-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300216403261084640326 บ้านไสดง4ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ --------718191818161466------------------------4668-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300226403271084640327 บ้านห้วยชัน5ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 11312163817191414161386------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300236403221084640322 บ้านขุนราษฎร์1ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 719171233718181813151396------------------------6297-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300246403231084640323 บ้านควนกองเมือง3ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ --4181122514191218171356------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300266403081084640308 นาสาร-นาสารบ้านนาสารนาสาร 46263254216366827531094873100497353619101310437422798----------------9783330-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
840300276403071084640307 วัดน้ำพุ2น้ำพุบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 1011112114232612913212812612611676------------------------209923-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840300306402991084640299 บ้านควนใหม่6น้ำพุบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 1111118130315116171111101121716181111111403----------------1411212-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840300316402951084640295 บ้านช่องช้าง7พรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 1811211214231512011612412412611256221141171533----------------2201218-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300326402961084640296 บ้านห้วยล่วง5พรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี ---141421415141817151436------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300336402971084640297 ราชประชานุเคราะห์ 124พรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 1011311914232512612913811812011566241171191603----------------2581222-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300346403091084640309 บ้านกอบแกบ5เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารนาสาร 1015111126371101131519151496------------------------7598-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300356403141084640314 บ้านเหมืองทวด4เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารนาสาร --1911413321512212012311111711086------------------------141818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300366403111084640311 บ้านวังหิน6เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารนาสาร --131121252171181191211812011036------------------------128816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300376403171084640317 บ้านเขาน้อย7ลำพูนบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ --1611713322211411811711711211006------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300386403181084640318 บ้านคลองหาเหนือ3ลำพูนบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ --417111210171101413151396------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300396403191084640319 บ้านปลายน้ำ5ลำพูนบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ --1611413021911712413212912911506191261181633----------------2431122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.