ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16814
33%
114:1
อนุบาล 28715
35%
115:1
อนุบาล 36814
33%
114:1
ระดับปฐมวัย202343
36%
314:1
ประถมศึกษาปีที่ 17613
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 371118
24%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 48412
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5819
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 68513
17%
113:1
ระดับประถมศึกษา443276
64%
613:1
รวมทั้งสิ้น6455119
100%
913:1