ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2121729
51%
129:1
อนุบาล 3121628
49%
128:1
ระดับปฐมวัย243357
23%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 1161026
14%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 241418
10%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 3181432
17%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 4192443
23%
143:1
ประถมศึกษาปีที่ 5171936
19%
136:1
ประถมศึกษาปีที่ 623831
17%
131:1
ระดับประถมศึกษา9789186
77%
631:1
รวมทั้งสิ้น121122243
100%
830:1