ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดสมัยสุวรรณ
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030175
PERCODE 6 หลัก640522
กระทรวง 10 หลัก1084640522
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสมัยสุวรรณ
ชื่อ (อังกฤษ)watsamaisuwan
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสองแพรก
อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77300120
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.5079897
Longitude
99.0945868

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
5 Connext ED 256621 รร.
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 256529 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน