ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนสระ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030174
PERCODE 6 หลัก640524
กระทรวง 10 หลัก1084640524
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนสระ
ชื่อ (อังกฤษ)bankuansra
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไทรทอง
อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์830496699
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.bankuansra.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.409324884
Longitude
98.99478296

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน