ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนสินชัย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030173
PERCODE 6 หลัก640528
กระทรวง 10 หลัก1084640528
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนสินชัย
ชื่อ (อังกฤษ)bankuansinchai
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลไทรทอง
อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77954295
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.399864779
Longitude
99.17599342

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน