ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดสองแพรก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030172
PERCODE 6 หลัก640527
กระทรวง 10 หลัก1084640527
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสองแพรก
ชื่อ (อังกฤษ)wadsongpragschool
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไทรทอง
อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77480001
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.watsongprakschool.com/?
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.364939279
Longitude
99.06459238

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน