ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบางปาน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030171
PERCODE 6 หลัก640525
กระทรวง 10 หลัก1084640525
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางปาน
ชื่อ (อังกฤษ)Banbangpan
หมู่ที่13
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลไทรทอง
อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77480121
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.3990753
Longitude
99.0728711

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
5 Connext ED 256621 รร.
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 256529 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน