ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านยวนปลา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030170
PERCODE 6 หลัก640526
กระทรวง 10 หลัก1084640526
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยวนปลา
ชื่อ (อังกฤษ)Banyounpla
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลชัยบุรี
อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77480153
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.422657929
Longitude
99.08111514

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 256529 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน