ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านคลองพังกลาง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030169
PERCODE 6 หลัก640523
กระทรวง 10 หลัก1084640523
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองพังกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)banklongpungklang
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลชัยบุรี
อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-367328
อีเมล์แอดเดรสkpksurat@hotmail.com/klongpungklang048@yahoo.com
เว็บไซต์klongpungklang School.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.4507539
Longitude
99.0928039

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 256529 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน