ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านปลายคลอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030168
PERCODE 6 หลัก640521
กระทรวง 10 หลัก1084640521
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปลายคลอง
ชื่อ (อังกฤษ)banplaiklong
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคลองน้อย
อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์950377847
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.48005491
Longitude
99.01820684

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 256516 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน