ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านปลายศอก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030167
PERCODE 6 หลัก640520
กระทรวง 10 หลัก1084640520
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปลายศอก
ชื่อ (อังกฤษ)Banplaisok
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองน้อย
อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77926216
อีเมล์แอดเดรสSchoolbanplaisok@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.4952937
Longitude
99.0491049

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน