ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบางหอย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030166
PERCODE 6 หลัก640519
กระทรวง 10 หลัก1084640519
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางหอย
ชื่อ (อังกฤษ)banbanghoil School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองน้อย
อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77954292
อีเมล์แอดเดรสchittakhon@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.4661904
Longitude
99.0526679

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน