ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030165
PERCODE 6 หลัก640518
กระทรวง 10 หลัก1084640518
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)bankuanpatthanaprachasan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองน้อย
อำเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.5210389
Longitude
99.0124084

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน