ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบ่อพระ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030164
PERCODE 6 หลัก640354
กระทรวง 10 หลัก1084640354
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่อพระ
ชื่อ (อังกฤษ)banbophra
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปัน
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์616352293
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.5747185
Longitude
99.2150779

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน