ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านย่านดินแดง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030163
PERCODE 6 หลัก640358
กระทรวง 10 หลัก1084640358
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านย่านดินแดง
ชื่อ (อังกฤษ)banyandindang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปัน
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77369114
อีเมล์แอดเดรสbanyandindang@gmail.com
เว็บไซต์http://www.banyandindang.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.569801229
Longitude
99.2489893

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน