ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านปลายสาย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030162
PERCODE 6 หลัก640357
กระทรวง 10 หลัก1084640357
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปลายสาย
ชื่อ (อังกฤษ)BANPLAISAI
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปัน
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-380116
อีเมล์แอดเดรสbpsschool095@emaill.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.6044808
Longitude
99.2332632

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน