ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบางหยด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030161
PERCODE 6 หลัก640355
กระทรวง 10 หลัก1084640355
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางหยด
ชื่อ (อังกฤษ)banbangyod
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปัน
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์964733619
อีเมล์แอดเดรสThodee1512@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.5316563
Longitude
99.2059012

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน