ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านไสขรบ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030160
PERCODE 6 หลัก640360
กระทรวง 10 หลัก1084640360
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไสขรบ
ชื่อ (อังกฤษ)bansaikrob
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอิปัน
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380225
อีเมล์แอดเดรสbansaikrob_school@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.622354
Longitude
99.250923

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน