ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านยูงทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030159
PERCODE 6 หลัก640359
กระทรวง 10 หลัก1084640359
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยูงทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banyongtong
หมู่ที่2
ถนน_
หมู่บ้าน
ตำบลอิปัน
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์097-3873288
อีเมล์แอดเดรสytschool073@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.560651
Longitude
99.2191823

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน