ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านโคกมะม่วง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030158
PERCODE 6 หลัก640386
กระทรวง 10 หลัก1084640386
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกมะม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)bankogmamuang
หมู่ที่1
ถนนพระแสง บ้านเมรัย
หมู่บ้าน
ตำบลสินปุน
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77326054
อีเมล์แอดเดรสbkmm_b9hotmail.co.th
เว็บไซต์http:/www.thaischool.in.th/km09/
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.5442872
Longitude
99.2642736

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน