ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนมหาชัย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030157
PERCODE 6 หลัก640385
กระทรวง 10 หลัก1084640385
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนมหาชัย
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhaunmahachai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสินปุน
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.52906923
Longitude
99.23065168

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน