ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนนิยม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030156
PERCODE 6 หลัก640384
กระทรวง 10 หลัก1084640384
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนนิยม
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhuanniyom
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสินปุน
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์943480731
อีเมล์แอดเดรสrattanaphon2520@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8486075
Longitude
99.230417

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256636 รร.
5 Connext ED 256621 รร.
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 256516 รร.
9 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 2563/111 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน