ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
ประชาอุทิศ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030155
PERCODE 6 หลัก640388
กระทรวง 10 หลัก1084640388
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประชาอุทิศ
ชื่อ (อังกฤษ)prachautis
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสินปุน
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77380226
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.4638373
Longitude
99.1929608

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 256516 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน