ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านเมรัย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030154
PERCODE 6 หลัก640387
กระทรวง 10 หลัก1084640387
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมรัย
ชื่อ (อังกฤษ)Banmearai School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสินปุน
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77326112
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.5097569
Longitude
99.2598124

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน