ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030153
PERCODE 6 หลัก640389
กระทรวง 10 หลัก1084640389
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
ชื่อ (อังกฤษ)moobanpamaiprarachaprasong1
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสินเจริญ
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.4572329
Longitude
99.2308368

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน