ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดบางกำยาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030152
PERCODE 6 หลัก640394
กระทรวง 10 หลัก1084640394
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบางกำยาน
ชื่อ (อังกฤษ)wadbangkumyan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสินเจริญ
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-368364
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.4482518
Longitude
99.2517358

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน