ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบางรูป
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030151
PERCODE 6 หลัก640393
กระทรวง 10 หลัก1084640393
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางรูป
ชื่อ (อังกฤษ)banbangrup
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสินเจริญ
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77368243
อีเมล์แอดเดรสbanbangrup@gmail.com
เว็บไซต์www.banbangrup.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.412814528
Longitude
99.24453378

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน