ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบางใหญ่สินปุน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030150
PERCODE 6 หลัก640392
กระทรวง 10 หลัก1084640392
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางใหญ่สินปุน
ชื่อ (อังกฤษ)Banbangyaisinpun
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสินเจริญ
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์856916495
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.361226147
Longitude
99.23313878

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน