ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบางเหรียง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030149
PERCODE 6 หลัก640391
กระทรวง 10 หลัก1084640391
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางเหรียง
ชื่อ (อังกฤษ)banbangrieng
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสินเจริญ
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77368223
อีเมล์แอดเดรสbanbanghriang.s@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.330214507
Longitude
99.26388203

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน