ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านทุ่งหญ้าแดง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030148
PERCODE 6 หลัก640390
กระทรวง 10 หลัก1084640390
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งหญ้าแดง
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสินเจริญ
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์937759200
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.4783958
Longitude
99.2599241

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน