ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030147
PERCODE 6 หลัก640368
กระทรวง 10 หลัก1084640368
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
ชื่อ (อังกฤษ)Bansakoomittrapabtee195
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสาคู
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77926074
อีเมล์แอดเดรสbansakoo.195@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.559271899
Longitude
99.1665155

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน