ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030146
PERCODE 6 หลัก640361
กระทรวง 10 หลัก1084640361
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
ชื่อ (อังกฤษ)Ongkarnouttasahagampamai 18
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสาคู
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-380-185
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.5866346
Longitude
99.1849232

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255655 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน