ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านบางใหญ่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030145
PERCODE 6 หลัก640356
กระทรวง 10 หลัก1084640356
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)banbangyai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสาคู
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbanbangyaisaku@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.636925
Longitude
99.17633

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน