ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านห้วยแห้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030144
PERCODE 6 หลัก640383
กระทรวง 10 หลัก1084640383
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยแห้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhauyhang
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77960786
อีเมล์แอดเดรสhuayhang@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.7078119
Longitude
98.9240816

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน