ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านหน้าเขา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030143
PERCODE 6 หลัก640382
กระทรวง 10 หลัก1084640382
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหน้าเขา
ชื่อ (อังกฤษ)bannakhao
หมู่ที่12
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77954361
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.5300252
Longitude
98.9903297

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 256516 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน