ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
อุดมมิตรพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030142
PERCODE 6 หลัก640381
กระทรวง 10 หลัก1084640381
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อุดมมิตรพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Udommitpattana
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์077-954364
อีเมล์แอดเดรสudommit123@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.576247254
Longitude
99.01297131

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน