ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
ปัญญาประชาอุทิศ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030141
PERCODE 6 หลัก640380
กระทรวง 10 หลัก1084640380
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ปัญญาประชาอุทิศ
ชื่อ (อังกฤษ)panyaprachautis
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์847453675
อีเมล์แอดเดรสpuppa25210894741306@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.6669471
Longitude
98.9510927

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน