ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดบางสวรรค์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030140
PERCODE 6 หลัก640379
กระทรวง 10 หลัก1084640379
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบางสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Watbangsawan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77365371
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.6214001
Longitude
98.9770688

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน