ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านคลองโหยน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030139
PERCODE 6 หลัก640374
กระทรวง 10 หลัก1084640374
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองโหยน
ชื่อ (อังกฤษ)Banklongyhon
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77270939
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.6948643
Longitude
98.9709971

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน