ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านเกาะน้อย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030138
PERCODE 6 หลัก640373
กระทรวง 10 หลัก1084640373
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)bankhonoi
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77310433
อีเมล์แอดเดรสkohnoi.surat3@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.600540788
Longitude
99.01885003

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน