ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดบางพา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030137
PERCODE 6 หลัก640378
กระทรวง 10 หลัก1084640378
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบางพา
ชื่อ (อังกฤษ)watbangpa
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไทรโสภา
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77327033
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.572785
Longitude
99.0626575

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน