ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านหมาก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030136
PERCODE 6 หลัก640377
กระทรวง 10 หลัก1084640377
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหมาก
ชื่อ (อังกฤษ)banmark
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสschoolsr056@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.6269654
Longitude
98.943284

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน