ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030135
PERCODE 6 หลัก640376
กระทรวง 10 หลัก1084640376
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านราษฎร์พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)BANRATHPATTANA
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลไทรโสภา
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77954358
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.6443053
Longitude
99.0743691

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 256529 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน