ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านประตูพลิก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030134
PERCODE 6 หลัก640375
กระทรวง 10 หลัก1084640375
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านประตูพลิก
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pratu Phlik
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไทรโสภา
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77327552
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.5772921
Longitude
99.0834368

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน