ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านไสดง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030133
PERCODE 6 หลัก640372
กระทรวง 10 หลัก1084640372
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไสดง
ชื่อ (อังกฤษ)bansaidong
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77368281
อีเมล์แอดเดรสrotchana.tuk01@gmail.com
เว็บไซต์www.saidong.com//saidong
แผนที่

พิกัด


Latitude
8.43152025
Longitude
99.15895686

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 255871 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน