ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดสามพัน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก84030132
PERCODE 6 หลัก640371
กระทรวง 10 หลัก1084640371
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสามพัน
ชื่อ (อังกฤษ)Watsamphan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77926016
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.thaischool.in.th/84105501
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.547953311
Longitude
99.13978101

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน