ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนยอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030131
PERCODE 6 หลัก640370
กระทรวง 10 หลัก1084640370
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนยอ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhuanyor
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.5139624
Longitude
99.1494883

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน